Tuisblad
Werfnavigasie

GEREFORMEERDE KERK: BOKSBURG-SUID

WEEKPROGRAM: 26 MEI TOT 1 JUNIE 2003

Susters-Bybelstudie: Dinsdag 27 Mei om 10:00 aan huis van sr. Nolene Kruger. Alle susters is hartlik welkom.
Graad 10 Katkisasie: Dinsdag 27 Mei om 19:00 in die konsistorie.
Bybelstudie Senior Lidmate: Woensdag 28 Mei om 10:00 in die kerksaal.
Bestuurskommissievergadering: Woensdag 28 Mei om 19:00 in die kerkgebou.
Bybelstudie vir Huishulpe: Donderdag 29 Mei om 13:30 in die kerkgebou.
Bybelstudie Werkende Lidmate: Geen Bybelstudie hierdie week nie.
Hemelvaartdiens: Donderdag 29 Mei om 18:30 in Boksburggemeente se kerkgebou. Prediker: ds. Daan Bakker.
Erediens: Sondag 1 Junie om 09:00. Voorbereidingsdiens (een van die predikante van Kempton Park/Mooifontein)
Katkisasie: Graad 1-9: Sondag 1 Junie direk na die erediens. Klasse 1 tot 8: les 12, klasse 9 tot 11: les 13.
Diensbeurte:
Koster:
Sekuriteit:
Sondag 1 Junie
Frans Grobler en Juan van der Merwe (10)
Heinrich Schutte en Reuben Aldum (11)
Belydenisklas-katkisasie: Sondag 1 Junie om 17:30 - 18:30 by die pastorie (Trichardtstr. 142).
Woord- en Sangaand: Benoni-gemeente - Sondag 8 Junie om 18:30. Veilige parkering is beskikbaar.
   
Potjiekoskompetisie: Saterdag 7 Junie - die diakonie se jaarlikse kompetisie. Almal word weereens uitgenooi na die byeenkoms. Hierdie jaar se formaat is dieselfde as verlede jaar met die verskil dat dit nie 'n fondsinsameling is nie. Sommige eet- en drinkgoed word teen kosprys aangebied en ander gratis. Lidmate is welkom om stalletjies aan te bied. Kom neem deel of kom kuier saam. Kontak Gert Breed (083-452-1379 of 893-3634) of Pat Breed (913-0810) vir meer inligting.
Deputate Jeug en Katkisasie: 2 - 11 Julie 2003: Treintoer na NamibiŽ. Skakel met die Katkisasiekommissie vir meer inligting.
Gemeentekamp: Vrydagaand 8 Augustus tot Sondagmiddag 10 Augustus.
Diakonale Konferensie: Saterdag 30 Augustus te Rustenburg-Wes.
Boemelaarsete: Vrydag 12 September.
Gemeentebyeenkoms: Saterdag 8 November.