Tuisblad
Werfnavigasie

Kerklike Tydskrifte

As u nog nie ingeteken is op Die Gereformeerde Vroueblad of Die Kerkblad nie, skakel Marina Slabbert by die Administratiewe Buro van ons kerk (018) 294-4264. Of stuur 'n faks na: (018) 293-1042 of 'n E-pos.
 1. Die Kerkblad 24 Oktober 2001
 2. Vroueblad Oktober 2001
 3. Vroueblad November 2001
 4. Die Gereformeerde Vroueblad Weer Bekroon!
 5. Vroueblad Desember 2001
 6. Vroueblad Februarie 2002
 7. Vroueblad Maart 2002
 8. Vroueblad Mei 2002
 9. Vroueblad Junie 2002
 10. Vroueblad Augustus 2002
 11. Vroueblad September 2002
 12. Vroueblad Oktober 2002
 13. Vroueblad November 2002
 14. Vroueblad Desember 2002
 15. Vroueblad Januarie 2003
 16. Vroueblad Maart 2003
 17. Vroueblad April 2003
 18. Vroueblad Mei 2003

1. Die Kerkblad 24 Oktober 2001

Bo

2. Vroueblad Oktober 2001

Bo

3. Vroueblad November 2001

Lees in hierdie nommer van Die Gereformeerde Vroueblad onder andere artikels oor die volgende:
Bo

4. Die Gereformeerde Vroueblad Weer Bekroon!

Ja, die Vroueblad het weer eens 'n wenner opgelewer! Vir 'n derde keer in vier jaar het 'n artikel wat in die Vroueblad gepubliseer is, die CNW-prys vir Afrikaanse Christelike joernalistiek verower! Vir 2001 is die prys toegeken aan Gerrit Coetzee vir sy artikel "WWW.God oftewel: die WonderWe van God met my Werkloosheid" (Mei 2001). Hiermee wil ons graag h dat ons lesers moet deel in hierdie vreugde! Sielie Laubscher se "Die keer toe ek in die bos verdwaal het" het in 1998 die prys verower, Mariana Venter se redakteursbrief "Gee ons skoon water om te drink" in 2000 en nou in 2001 Gerrit Coetzee se deurleefde artikel oor werkloosheid.
Bo

5. Vroueblad Desember 2001

Ons Kersfeesnommer behoort ons lesers vroeg in Desember te bereik. Lees in hierdie nommer onder andere artikels oor die volgende: Mariana Venter
Redakteur: Die Gereformeerde Vroueblad
Bo

6. Vroueblad Februarie 2002

Lees in hierdie nommer onder andere artikels oor die volgende: Mariana Venter
Redakteur: Die Gereformeerde Vroueblad
Bo

7. Vroueblad Maart 2002

Lees onder andere oor die volgende in hierdie maand se Vroueblad Mariana Venter
Redakteur: Die Gereformeerde Vroueblad
Bo

8. Vroueblad Mei 2002

Lees in hierdie nommer onder andere artikels oor die volgende: Mariana Venter
Redakteur: Die Gereformeerde Vroueblad
Bo

9. Vroueblad Junie 2002

Lees in hierdie nommer onder andere artikels oor die volgende: Mariana Venter
Redakteur: Die Gereformeerde Vroueblad
Bo

10. Vroueblad Augustus 2002

Lees in hierdie nommer onder andere artikels oor die volgende: Mariana Venter
Redakteur: Die Gereformeerde Vroueblad
Bo

11. Vroueblad September 2002

Lees in hierdie nommer onder andere artikels oor die volgende: Mariana Venter
Redakteur: Die Gereformeerde Vroueblad
Bo

12. Vroueblad Oktober 2002

Lees in hierdie nommer onder andere artikels oor die volgende:
 • Heel dikwels probeer ons mense troos met woorde of deur iets bedagsaams te probeer doen. Maar verstaan ons altyd hoe die persoon wat rou voel? Het ons werklik insig in die verskillende fases van die rouproses? Sielie Laubscher brei hieroor uit en gee praktiese wenke hoe om werklik 'n trooster en nie 'n Jobstrooster te wees nie.
 • Dr. Flip Buys vertel hoe Mukhanyo daadwerklik poog om deur die praktiese opleiding van helpers en pleegma's, die gedagte dat God en die gelowige gemeenskap omgee sigbaar te laat gestalte kry. Lees hoe gepoog word om die baie weeskinders van ons tyd - kinders wat geraak is deur die pandemie van MIV-vigs - te versorg.
 • Hoe kan 'n sewentig Christene te werk gaan om armoede te verlig? Dit is onder andere wat belig word in 'n nuwe publikasie van BUVTON: Raak betrokke by armoede. 'n Handleiding vir gemeentes en kleingroepe. Lees 'n uittreksel uit hierdie boek.
 • "Mag Christene vas?" is die vraag wat dr. Chris Malan hierdie maand beantwoord.
Mariana Venter
Redakteur: Die Gereformeerde Vroueblad
Bo

13. Vroueblad November 2002

Lees in hierdie nommer onder andere artikels oor die volgende:
 • Die artikel "Leer om seine fyn waar te neem" werp lig en lewer kommentaar op die proses van luister, 'n aktiwiteit waardeur lidmate vir mekaar "herders" kan wees. Enkele gedagtes oor die seine wat 'n luisteraar of gespreksgenoot behoort te registreer word aangeraak, asook die redes waarom 'n mens soms van die dienste van 'n berader gebruik kan maak. Geskryf deur proff. Cassie Venter en George Lotter. Ook die redakteursbrief benadruk dat begrip en fyn aanvoeling die toon van 'n gesprek kan bepaal.
 • Uit berigte uit die dagbladpers het dit dalk al duidelik geword wat die voorstanders van die Nuwe Hervorming nie glo nie. Maar wat glo hul wel? Hoe sou hulle "geloofsbelydenis" moontlik daar uitsien? Lees die gedagtes van prof. Amie van Wyk.
 • 'n Opvolgartikel van Sielie Laubscher behandel weer eens praktiese wyses waarop lidmate mekaar in omstandighede van verlies kan bystaan.
 • In die lig van die populariteit van die Jabes-gebed, lees ook wat dr. Chris Malan skryf oor "Mag 'n mens vir voorspoed bid?"
Mariana Venter
Redakteur: Die Gereformeerde Vroueblad
Bo

14. Vroueblad Desember 2002

Lees in hierdie laaste nommer van 2002 onder andere artikels oor die volgende:
 • As aan jou die taak opgedra word om 'n "skrywer" van Christus se geboortegeskiedenis te wees, op watter feite sou jy klem l? En sou die feite wat jy selekteer, dalk iets verklap van jou menswees, jou wyse van glo, jou manier van die wreld sien?
 • Hoe gemaak as jou man nie glo nie, as jy alleen die verantwoordelikheid het om huisgodsdiens te hou, jou kinders se verbondsopvoeding te behartig? Kan so 'n huwelik slaag?
 • Die geskiedenis van Rut gesien in die lig van iemand se aanpassing in 'n nuwe omgewing en in nuwe omstandighede.
 • Waarom word in die Bybel verwys na die ouderdom as 'n sierlike kroon? Lees die interessante voorbeelde van sinvol oud word.
Mariana Venter
Redakteur: Die Gereformeerde Vroueblad
Bo

15. Vroueblad Januarie 2003

Lees in hierdie nommer onder andere artikels oor die volgende:
 • Die manier waarop jy met geld werk, dra "geld-boodskappe" oor aan jou kind. Is jy - wat die hantering van jou finansies betref - 'n rolmodel vir jou kind? Lees wat Susan Kroon hieroor skryf.
 • Robin Gallaher Branch ontleed die manier waarop Abigajil met Dawid gekommunikeer het en toon oortuigend aan dat oorredende woorde selfs bloedvergieting kan afweer.
 • Was jy dalk al die slagoffer van inbraak? Dan sal jy die emosies kan deel wat Liesbet Bosua verwoord.
 • Dr Chris Malan weer, bespreek die vraag of Christus in sy liggaamlike gestalte sal terugkeer met die wederkoms.
Mariana Venter
Redakteur: Die Gereformeerde Vroueblad
Bo

16. Vroueblad Maart 2003

Lees in hierdie nommer onder andere artikels oor die volgende:
 • Miskien het u ook 'n familielid wat stadigaan inskuif onder die newels van Alzheimer se siekte. In hierdie uitgawe vertel 'n leseres hoe hierdie siektetoestand 'n mens se gisters een vir een laat wegraak, maar ook hoe jy elke dag nog kan uitkoop solank jou verstandsfunksie nie algeheel aangetas is nie.
 • In die laaste artikel oor vrouefigure uit die Bybel wat met hulle woorde oorreed en sodoende rampspoed verhoed, belig Robin Gallaher Branch hierdie maand daardie anonieme, wyse vrou van Abel-Bet-Maka. Sy was die vrou wat met goed gekose woorde namens haar stad as bemiddelaar opgetree het en burgeroorlog en bloedvergieting voorkom het. Hierdie vrou het uiteindelik die beleg van die stad met haar kommunikasiestrategie beheer en nie Joab met al sy militre mag nie!
 • Om te glo, is om reeds vandag seker te wees van God se mre - dit is die kerngedagte van 'n artikel oor die aard van ons geloof.
 • Suzette Eloff, rektorsvrou van die PU vir CHO, laat ons effens inkyk agter die skerms van die vermaaklikheidswreld - 'n omgewing wat hard, kompeterend en dikwels sonder emosionele ondersteuning is. Haar raad aan jongmense wat 'n loopbaan in die vermaaklikheidsbedryf beplan: "'n Mens moet 'n sterk selfbeeld h, goeie ondersteuning h van jou eie mense, absoluut glo in wat jy doen - en dan moet jy daarvoor gn en sterk staan."
Mariana Venter
Redakteur: Die Gereformeerde Vroueblad
Bo

17. Vroueblad April 2003

Lees in hierdie nommer onder andere artikels oor die volgende:
 • Die opstandingsgebeure word belig vanuit die perspektief van vroue wat kyk, vroue wat sien en vroue wat s. Lees hierdie kort artikel deur prof. Cassie Venter.
 • Die stuk, "Najaarsbesinning", verteenwoordig ook 'n nadink oor die kruis- en opstandingsgebeurtenis.
 • Drie gesoute onderwyseresse, Martie Venter, Andr Aucamp en Venita de Kock, omlyn waarom hulle wl skoolhou. In hierdie saamskryfartikel is dit heel duidelik dat onderwys gee sy eise het, maar vir di wat opvoeders in die ware sin van die woord is, is die kompensasies meer. Uiteindelik word onderwysers n kinders wedersydse opvoeders van mekaar!
 • Susan Kroon skryf weer 'n uiters prikkelende artikel oor hoe ons kinders en die feit dat hulle (dikwels) nie huishoudelike take afhandel nie, moet hanteer.
Mariana Venter
Redakteur: Die Gereformeerde Vroueblad
Bo

18. Vroueblad Mei 2003

Die Mei 2003-uitgawe van Die Gereformeerde Vroueblad verskyn soos gewoonlik weer hierdie maand, op haar plek, op haar tyd! Danksy die uitmuntende werk wat Mariana Venter, ons vorige redakteur, en haar redaksie gedoen het, was die oorneem van hierdie liefdeswerk een groot vreugde. Ek kon slegs die beproefde stappe volg, en voila! - daar het dit gebeur.

Lees gerus die aangrypende artikels in hierdie uitgawe oor die tydelikheid van ons bestaan: Lees oor die regte tyd wat God vir alles bepaal het, en hoe Hy ons bring by begrip daarvan Om te wag op die regte tyd ... Ook oor die Routyd van die Tswana-weduwee, van Pendeltyd wat besinningstyd en voorbereidingstyd word, en van wagtyd, wat berustingstyd word. So het Elke ding sy vaste tyd, tyd waarin ons kan Aanhou bid, Afvlerkvoltjies kan kosgee en God se sierade versorg.

Besin weer eens of jy nie maar vir die eerste keer of dalk weer moet inteken op Die Gereformeerde Vroueblad nie? (Let wel, dit is die HEEL EERSTE AFRIKAANSE VROUETYDSKRIF in Suid-Afrika en sy is al 57 jaar oud!) Vertel vir jou mede-lidmate in die gemeente, teken in vir 'n vriendin, gee dit vir jou man en kinders om te lees, word 'n Bladbouer en dra finansieel by tot ons groei en voortbestaan, of bid vir ons, en word deel van ons, deur foto's in te stuur, nuuswaardighede, briewe en artikels te skryf, sodat ons kan groei en steeds groter eer aan God opdra, wat ons met soveel wonderlike gawes gesen het.

Marina van Loggerenberg (Redakteur)

Bo