Tuisblad

GEREFORMEERDE KERK: BOKSBURG-SUID

WERFNAVIGASIE

(Die jongste toevoegings tot die werf word vir 'n periode van een maand as Nuut: aangedui.)

Nas. Sinode 2003
Persverklarings
Vroue Diakens  Finansies  Geweld  Homoseksualiteit  Kerklied  Nuwe Fonds  Vloekwoorde
Visie en Missie    
Bemoediging
Bedroef: Johannes 14
Kontakpersone
Weekprogram
Jaarprogram 2003  
Lidmate Bied Aan/Soek 1. Elsie van der Merwe: Boekhouding en woordprossessering
2. Diakonie: Hulp vir behoeftige gesinne binne ons gemeente, vervoer, talente en belangstellings
3. Nellie de Beer: Mobiele Buiteligte
4. Nuut: Diakonie Gereformeerde Kerk Springs: bydraes vir koglea-inplanting
5. Nuut: Kinderhuis Reddersburg: fondse
6. Nuut: Tuisgemaakte vleisprodukte
7. Nuut: Plaasvars eiers
Roetekaarte Oorhoofse Ligging
Vanaf R21/N17
Roete-aanwysings vanaf Potchefstroom
Kerklike Tydskrifte Nuut: Vroueblad Mei 2003
Fotos Gemeentekamp 2001    
Kursus: Ontdek u Gawes    
Diensgroepe Kerkgebou- en tuindiensgroep
Kleingroepe
Meelewingsdiensgroep
Vervoerdiensgroep
Administrasiediensgroep
Gemeenteblad
Biblioteekdiensgroep
Werfargief Jaarprogram 2000
Aktiwiteite 2000

Jaarprogram 2001
Kalender 2001

Jaarprogram 2002
Kalender 2002
Katkisasie 2002

Argief: Lidmate Bied Aan/Soek
   Wilma van Niekerk: Kaartjies
   Yolanda Pieterse: Betrekking: CV-Afr.  CV-Eng.
   Ina Harley: Betrekking
   Diakonie Geref. Kerk Rooihuiskraal: CD - samesang Gereformeerde Gemeentes in Centurion
   Nellie: Skoonmaakdiens
   Reigerparkgemeente: Psalmboeke en Bybels.
   Geref. Kerk Pretoria-Oos: Ararat Jeugtuiste.
   Geref. Kerk Benoni: Koorlede.
   Hulda Grobler: Iemand wat 'n swart taal magtig is.
   Betrekking in Eiendomsbestuur
   Elsie van der Merwe: Hulp met voltooi van gebreide serpe
   Gesoek: katkisasiehandboeke - belydenisklas
   Sanet Gouws: woonstel te huur in Sunward Park of omgewing
   Jaco van der Walt: Verblyf
   Diakonie: Verblyf vir 'n dame en drie kinders
   Klankstelseldiensgroep: operateurs