Tuisblad
Werfnavigasie

GEREFORMEERDE KERK: BOKSBURG-SUID

KONTAKPERSONE

Predikant:

Ds. Abraham Kruger
Sel: 082-864-9359; Tel/faks: 011-913-4780; E-pos
Pastorie: Trichardtstr. 142

Skriba:

Karen Roux; Tel: 011-913-1176; E-pos

Attes. Skriba:

George Walton: 011-896-3137; E-pos

Voorsitter Diakonie:

Peet van Staden: 011-913-1555; 083-733-0639; E-pos

Voorsitster Susters:

Wilma Steenkamp: 011-913-2218

Kassier:

Martin Blignaut: 011-896-1674; 083-350-4733

Orrelis:

Lizelle van Staden: 011-913-1555; 083-660-4822; E-pos

Fotostaatmasjien:

Administrasiediensgroep

Kerksleutels/Huur van Spitbraai:

Gertjie Vorster: 011-913-1697; 082-734-4022
(Gertjie is met siekverlof tot-en-met 1 Junie 2003, kontak asb. vir George Walton, 896-3137, in die tussentyd).

Preke op Band:

Danie Marx: 011-913-2874