Werfnavigasie
Argief

GEREFORMEERDE KERK: BOKSBURG-SUID

JAARPROGRAM 2002

                         
 

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DES

STORTINGVERGADERINGS

16

6

6

10

8

5

10

14

4

9

6

4

                         

DIENSTE

                       
                         

Voorbereiding

 

3

   

5

   

11

   

3

 

Nagmaal en Nabetragtiging

 

10

   

12

   

18

   

10

 

Spesiale Dienste

   

29

 

9

           

25

                         
 

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DES

KERKRAADSVERADERINGS

                       
                         

Kerkraad en diakens

16

 

6

10

 

5

10

 

11

9

 

4

Kerkraad

 

6

   

8

   

14

   

6

 

Diakonie

 

6

   

8

   

14

   

6

 

Klassis

   

4

         

2

     

Ouderlingewerkswinkel

21

                     
                         

KATKISASIE

                       
                         

Heropen

20

   

14

   

21

 

15

     

Sluit af

   

17

   

9

         

1

Jeugkamp (afskopnaweek)

20

                     

Langnaweek

     

28

 

17

           

Belydeniskamp

               

21-28

     

Belydenisklasondervraging

                 

15

   

Belydenis van Geloof aflê

                   

3

 

Kommissie vergaderings

27

3

 

21

   

28

   

13

   
                         
 

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DES

BYEENKOMSTE

                       
                         

Diensgroep koördinering

21

   

15

   

22

   

14

   

Sustersaamtrek

   

9

                 

Gemeentekamp (naweek)

             

24

       

Diakonie Funksies

   

2

 

4

       

19

   

Diakonale Konferensie

               

7

     

Uitreikingsdienste

 

17

10

21

19

9

28

11

15

27

   

Kerssangaand

                   

16

 
                         

SKOLE

                       
                         

Sluit

   

20

   

21

 

23

     

6

Heropen

16

   

9

   

16

 

9