Werfnavigasie
Argief

GEREFORMEERDE KERK: BOKSBURG-SUID

JAARPROGRAM 2001

                         
  JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES
                         
STORTINGSVERGADERINGS 10 7 7 11 9 6 4 8 12 10 7 5
                         
DIENSTE                        
                         
Voorbereiding   4     6     5     4  
Nagmaal en Nabetragtiging   11     13     12     11  
Spesiale Dienste       13 24             25
                         
KERKRAADSVERGADERINGS                        
                         
Kerkraad en diakens 10   7 11   6 4   12 10   5
Kerkraad   7     9     8     7  
Diakonie   7     9     15     7  
Klassis     5           3      
Visitasie               29        
                         
KATKISASIE                        
                         
Heropen 21     22     22     14    
Sluit af     25     10     23     2
Jeugkamp (afskopnaweek) 19-21                      
Langnaweek           17            
Belydeniskamp                   1 - 6    
Belydenisklasondervraging                   17    
Belydenis van Geloof aflê                     4  
Kommissievergaderings 28     29 2, 20   29     21    
                         
BYEENKOMSTE                        
                         
Diensgroep koördinering 16     9     30     15    
Sustersaamtrek     10                  
Gemeentekamp (naweek)               18        
Diakonale Tema-ete               25        
Sangaand                     18  
Dank- en Lofsangbyeenkoms   4 11     3     16      
Sending- en Evangelisasieweek           11-17            
Bybelete                 14      
Potjiekoskompetisie                   20    
                         
SKOLE                        
                         
Sluit     30     22     28     7
Heropen 16     18     16     8