Werfnavigasie
Argief

GEREFORMEERDE KERK: BOKSBURG-SUID

JAARPROGRAM 2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STORTINGSVERGADERINGS

12

9

8

5

10

7

5

2

6

4

8

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIENSTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOORBEREIDING

 

20

 

 

21

 

 

20

 

 

19

 

NAGMAAL & NABETRAGTIGING

 

27

 

 

28

 

 

27

 

 

26

 

SPESIALE DIENSTE

 

 

 

21

 

1

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KERKRAADSVERGADERINGS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KERKRAAD en DIAKENS

16

 

20

17

 

19

24

 

18

23

27

 

KERKRAAD

 

21

 

 

22

21

 

21, 31

 

 

20

 

DIAKONIE

 

 

5

 

 

11

 

 

10

 

12

 

KLASSIS

 

 

6

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KATKISASIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HEROPEN

16

 

 

16

 

 

23

 

 

8

 

 

SLUIT AF

 

 

19

 

 

11

 

 

17

 

26

 

LANGNAWEEK (1)

 

 

 

23

 

18

 

 

 

 

 

 

LANGNAWEEK (2)

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

JEUGKAMP (NAWEEK)

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BELYDENISKAMP

 

 

 

 

 

 

 

 

25

tot 1

 

 

BELYDENISONDERVRAGING

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

BELYDENIS VAN GELOOF AFLÊ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

KOMMISSIE VERGADERINGS

23

 

 

 

7

4

30

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BYEENKOMSTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIENSGROEP KOÖRDINERING

17

 

 

10

 

 

31

 

 

16

 

 

SUSTERSAAMTREK N/OOSRAND

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEMEENTEKAMP (NAWEEK)

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAKONALE TEMA ETE

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

SANGAAND

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

DANK - EN LOFSANGGELEENTHEID

 

 

 

 

 

4

 

 

3

8

 

 

GESINSTEE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

POTJIEKOSKOMPETISIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEUG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOPPERTJOKKERS

 

 

 

 

 

4, 18

23

6, 9

17

8

5, 12 en 25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKOLE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLUIT

 

 

24

 

 

23

 

 

22

 

 

1

HEROPEN

11

 

 

10

 

 

17

 

 

2