Tuisblad
Werfnavigasie

GEREFORMEERDE KERK: BOKSBURG-SUID

DIENSGROEPE

Kerkgebou- en tuindiensgroep: Voorstelle welkom, kontak Deon van Vuuren by tel. 896-3625.
Kleingroepe: Lidmate wat by 'n kleingroep wil inskakel of meer te wete wil kom, kontak asb. een van die volgende persone:
Ouderling Greg Aucamp: 893-2580
Ouderling Wim Kruger: 913-1124
Diaken Bertie Roux: 913-1176
Diaken Riaan van Niekerk
Gebedsgroepe: Ronel Badenhorst: 896-3645, 083-371-9678.
Meelewingsdiensgroep: Behoeftes:
  • Lidmate wat kan help met hospitaalbesoek moet asseblief vir Magriet Marx kontak by 913-2874 of 082-774-5955.
  • Indien u ondersteuning nodig het, vervoer verlang of lief en leed wil deel kan u Magriet kontak by bogenoemde nommers.
Vervoerdiensgroep: Kontak gerus vir br. Flippie van der Merwe indien u enige vervoerprobleme na en van die kerk ondervind. Tel. 893-3177.
Administrasiediensgroep: Behoeftes:
  • Afrol- en bindwerk. Indien u kan help met afrolwerk vir die gemeenteblad en sangaande, kontak asb. die diensgroepkoördineerder Reuben Aldum (tel. 896-3684)
Die kerkraad se fotostaatmasjien word aan huis van br. Fanie en sr. Elna Beetge gehuisves. Kontak asb. die broeder en suster in die volgende volgorde om reëlings te tref vir gebruik van die masjien:
  1. Sr. Elna selfoon: 083-449-1176
  2. Woning: 913-3557
  3. Br. Fanie se praktyk: 896-3686
Sondagblaadjie:
Bydraes sluit Donderdagmiddae om 17:00. Br. Gert Breed behartig die blaadjie met die volgende persone wat sal instaan wanneer br. Gert nie beskikbaar is nie: Ben Heystek, Letitia Jansen van Vuuren en Peet van Staden.
Gemeenteblad: Gee asb. bydraes deur aan ouderling Peper Coetzee.
Biblioteekdiensgroep: Boeke kan elke Sondag na die erediens geleen word.