GEREFORMEERDE KERK : BOKSBURG-SUID
Werfnavigasie
Argief

GEREFORMEERDE KERK: BOKSBURG-SUID

AKTIWITEITE 2000

Doppertjokkers
Potjiekoskompetisie
Diakonale Tema-ete
Huweliksverrykingsdag
Gemeentekamp


DOPPERTJOKKERS

Bo

Ronel Badenhorst: 896-3645; Titia Bester: 893-1665

Ons het nog byeenkomste op die volgende datums in 2000:

4 Junie 
18 Junie 
23 Julie 
6 AugustusPizzalawwigheid
29 AugustusB.B.P. vir G. (Huh?) Kan jy dit ontsyfer? Bring die oplossing saam vir 'n beloning. 16:00 tot 17:30 by die kerkgebou.
17 SeptemberDrama Elia pantomime. 16:00 tot 17:30 by die kerkgebou.
8 Oktober 
22 Oktober 
5 November 
12 November 
25 November Afsluiting: Die uitstappie Wild Waters toe is gekanselleer a.g.v. die weer - ons gaan nou Pizzas by Panarotti's eet, ons vertrek om 17:00 en sal om 19:00 terug wees. As julle nie seker is oor die reŽlings nie, skakel gerus vir tannie Ronelle (896-3645) of tannie Titia (893-1665.)

POTJIEKOSKOMPETISIE

Bo

18 November 2000
 • Die hele gemeente word hartlik uitgenooi.
 • Kaartjies is beskikbaar by die diakonie teen R15.00 per ete en R5.00 per nagereg.
 • Deelnemers moet asb. by diakens Pat Breed of Bertie Roux inskryf.
 • Verdere reŽlings volg in die blaadjie.
Kontak gerus vir Pat Breed vir meer besonderhede. Tel. 913-0810.

DIAKONALE TEMA ETE

Bo

19 Augustus 2000 om 18:30
 • Tema: Boemelaars
 • Drag: Soos boemelaars, verskeie pryse!
 • Toegang: 10c - ete ingesluit. Sop en brood word bedien.
 • Bring: eie eetgerei en drinkgoed.
Kontak Pat Breed vir meer besonderhede.

HUWELIKSVERRYKINGSDAG

Bo

Prof. George Lotter, (Direkteur van die Potchefstroomse Beradingsentrum en verbonde aan die Fakulteit Teologie by die PU vir CHO) gaan DV 'n huweliksverrykingsdag kom aanbied om die roesplekke wat die gejaagde stadslewe in ons huwelike veroorsaak, weer bietjie blink te skuur. Dit beloof om 'n informele, sinvolle en opbouende dag te wees wat nie een getroude paar van enige ouderdom kan bekostig om mis te loop nie!
 • Datum: sal aangekondig word
 • Tyd: 09:00-16:00 (Kinders sal besig gehou word)
 • Plek: Gereformeerde Kerk Edenvale
 • Koste: R70 per paar, wat middagete insluit.
Navrae: kontak gerus ds. Hannes Pieterse, tel. 011-609-4979 of 082-334-0474.

GEMEENTEKAMP

Bo

17-19 Maart 2000

ONTSPAN - GENIET - BELEEF
 • Kinders: gratis (0-18 jaar alles ingesluit)
 • Volwassenes:
  • Vir die braai Saterdag: R10.00 + R5.00 toegang = R15.00
  • Vir die naweek alles ingesluit:
   • In 'n karavaan: R80.00 per volwassene
   • In die kamers: R120.00 per volwassene
   • In 'n luukse chalet: R200.00 plus R40.00 per volwassene
Navrae: Ina (011-896-2233)
Kontak asb. vir Tobie van Niekerk, tel. 896-2233 na 17:00 gedurende die week, indien u kan help met die reŽlings.
Indien u slegs die braai Satermiddag wil bywoon, sal vervoer gereŽl word. Die koste beloop R10 plus toegangsgeld. Kontak Magriet Marx asb. vroegtydig: 913-2874 of 082-774-5955.