Werfnavigasie
Argief

GEREFORMEERDE KERK: BOKSBURG-SUID

ARGIEF - LIDMATE BIED AAN/OP SOEK NA:

(Inskrywings ouer as 3 maande)

Wilma van Niekerk:
011-896-5877
Bied aan: Kaartjies vir alle geleenthede: troues, verjaarsdae, ens.
Yolanda Pieterse:
011-892-0829
082-683-3352
Op soek na:  'n Betrekking - Afrikaanse en Engelse weergawes van haar CV is aangeheg. CV-Afrikaans  CV-Engels
Ina Harley:
011-396-1503
083-226-3734
Op soek na:  Enige betrekking - sy is goed opgelei in algemene kantoorwerk.
Diakonie Geref. Kerk Rooihuiskraal:
012-661-8833
Bied aan:  Die Gereformeerde Kerk Rooihuiskraal het 'n spesiale fondsinsamelingsprojek geloods vir bystand aan persone/gesinne waar normale diakonale bystand onvoldoende is. 'n HoŽ gehalte CD, opgeneem tydens samesang van die vier Gereformeerde gemeentes in Centurion, begelei deur Willemien Schoombee (orrel) en Anton Delen (trompet), word aangebied teen R49-00 per kopie.
Nellie:
082-724-3170
Bied aan:  'n Skoonmaakdiens vir die skoonmaak van vensters, vloere, matte en kantore. Ons maak ook skoon as u verhuis en ruim op na funksies.
Reigerparkgemeente: Op soek na:  Benodig dringend psalmboeke en Bybels - 1953 vertaling. Kontak asb. vir Wim Kruger indien u kan help. Tel. 011-913-1124.
Geref. Kerk Pretoria-Oos: Bied aan:  Ararat Jeugtuiste. 198 Kamers is beskikbaar. Kontak mnr. DJ Bester of mev. A Pottas, tel: 012-440-5341.
Geref. Kerk Benoni:
(28 Jan. 2001)
Op soek na:  Koorlede. Kontak Hennie Bolt, tel. 425-0275 of Tariena, tel. 849-5345. Die koor oefen Sondae vanaf 17:30 tot 18:15.
Hulda Grobler:
(4 Mar. 2001)
Op soek na:  Enige lidmaat wat 'n swart taal kan praat en kan help om huishulpe te leer lees en skryf.
083-300-4120 Of  011-896-1674:
(6 Mei. 2001)
Op soek na:  'n Betrekking in Eiendomsbestuur - dringend.
Elsie van der Merwe:
011-896-3231
082-752-5128

(14 Mei 2001)
Op soek na: Dringende hulp om 'n groot hoeveelheid serpe klaar te brei. Kontak asb. vir Titia Bester, 893-1665, indien u kan help.
Ds. Stephan Briel:
011-893-2035
082-253-3029

(19 Augustus. 2001)
Op soek na:  Katkisasiehandboeke vir die belydenisklas - die boeke is uit druk en die Administratiewe Buro het ook nie in voorraad nie:
  1. "Ek Glo en Werk" (dr MJ du Plessis)
  2. "Nuwe Handboek Gewyde Geskiedenis" (De Klerk, Smit, Van der Walt)
Ds. Stephan wil graag die boeke leen tot die einde van die jaar.
Sanet Gouws:
Kontak ds. Briel: 011-893-2035
082-253-3029

(14 Jan. 2002)
Op soek na: Sanet is 'n Gereformeerde lidmaat op soek na 'n woonstel om te huur in Sunward Park of omgewing.
Jaco van der Walt:
012-567-3953

(24 Mar. 2002)
Op soek na: Verblyf in Boksburg.
Diakonie:
011-896-3137

(24 Mar. 2002)
Op soek na: Dringend: verblyf vir 'n dame en haar drie kinders.
Fransien Labuschagne:
082-874-8725

(7 Apr. 2002)
Op soek na: Verblyf in Boksburg.
Klankstelseldiensgroep:
(21 Apr. 2002)
Op soek na: Vrywilligers (seuns in graad 11 en 12) vir die klankstel diensgroep. Hierdie vrywilligers moet bereid wees om die klankstel op te stel en te beman veral tydens ons Uitreikingsdienste. Diaken Robbie Aspeling sal die nodige opleiding gee:
453-9392
082-850-2294