KAMCHATKA VAGABOND

                

                 Ch Kamchatka Icon King

        Kamchatka Arctic Shogun   

                  Ch Chuckhis Akitashi of Kamchatka

 

                  Ch Kamchatka Icon King

       Kamchatka Icon Dante

                  Kamchatka Ice Princess

 

 

Born on 31 December 2002 -Grey & white - Brown eyed.

His name is VAGA...