Vorige Uitgawes

Soek deur  Die Kerkpad


Inhoud

REDAKSIONEEL

HOOFARTIKEL:
TweŽrlei Genade

SKRIFOORDENKING:
Na waters waar rus is, lei Hy my heen

AKTUEEL
Die wÍreldkonferensie teen rassisme

Kleurlinggesin weggewys by APK Erediens

Persoonlike Kapelaan vir Kaapstadse Burgemeester, Peter Marais

Waarheen is die wÍreld op pad?

Lotery en die algemene sinodalekommissie (ASK) waarheen is die NG Kerk met sy Lidmate op pad?

"God? Geloof in 'n moderne tyd"

Dr Ben du Toit se omstrede uitlatings oor God en die Geloof in ons tyd

NG Kerk se Ring van Heilbron: Standpunt insake die Woord van God

Die historiese werke van Flavius Josephus

Kindernagmaal

KERKLIKE JOERNAAL: 
Katkesasieboekies: "Ken, vertrou en doen"

Bybelvertalingsimposium op 20 - 22 Augustus 2001

Die nuwe Bybelvertaling

Algemene Kerkvergadering NH Kerk 

Ds AH(Andries) Mulder geŽmeriteer

OPVOEDING EN ONDERWYS:
Deputate CO (GKSA) reageer op uitsprake van minister van onderwys

KERK, STAAT EN MAATSKAPPY:
Die pad na herstel

PERSRUBRIEK: 
Suid-Afrikaanse handves van menseregte Edel handves? - Watwou!


Piet Breytenbach, Potgietersrus skryf in DIE HERVORMER 1 Julie 2001, oor die nuwe Lieboek

Nogmaals die passiespel in Oberammergau

Ekonomie: Wetenskap van Rentmeesterskap

Huwelik as instelling verval in die weste

Gesprek met die lesers

MEDIESE ETIEK: 
Die Vierde Bede tydens siekte en genesing

INTEKENING

REDAKSIE

Die Kerkpad
"Laat ons wandel in die lig van die Here"
(Jes 2 ; 3 - 5)

Jaargang 5  No 5 September 2001

REDAKSIONEEL

Die afgelope maande is die aandag sterk gevestig op die gebeurtenisse in ons noordelike buurstaat, Zimbabwe. Die wyse waarop die blanke boere van hulle plase verjaag word, selfs beledig en aangerand is en ook in tronke beland het omdat hulle van hul kollegas en vriende wat wreedaardig aangeval is te beskerm en by te staan, is barbaars en in alle opsigte verwerplik. President Mugabe se openbare aanhitsing tot haat is 'n laakbare bydrae tot die heersende omstandighede.

Sonder die insette van die blankes sou die voormalige RhodesiŽ nie sy ontwikkelingspeil bereik het nie, wat materiŽle en fisiese voorspoed aan die inheemse bevolking in hoŽ mate verskaf het. Tans staar honger-snood, werkloosheid en anargie die oorblywende, hoofsaaklik swartes, in die gesig omdat die meeste blankes Zimbabwe, uit vrees vir hulle lewens met die verlies van vrywel al hul aardse besittings, verlaat.

Ons kan dit nie wegdink en sommerso sÍ dat dit daar plaasvind, is omdat in die ver-lede die plaaslike swartes uitgebuit is nie. Die slagspreuk van ''Uhuru'' is die aandrywende oorsaak van haatspraak jeens die blankes wat ontwikkeling bewerkstellig het en as gevolg daarvan groter materiŽle welstand as diť van die deursnee inheemses verwerf het.

Kyk ons na die toestand in ons land is die situasie nie juis beter nie. In ons land is sedert die bewindsoorname deur die ANC/SAKP in 1994, baie meer boere asook van ons ouer mense op plase en in landelike gebiede, as in Zimbabwe vermoor. Die wreedheid wat van ons mense tans in hierdie moordvlaag ervaar het, laat 'n mens wonder of hierdie ''vryheidsvegters'' nog die benaming mense waardig is. 'n Menselewe is vir hulle nikswerd nie.

Onder hierdie omstandighede kan ons slegs op die Here vertrou en bid dat Hy sy bewarende hand nog oor ons en ons land uitstrek. So alleen mag ons ook bid vir seŽn op ons werk en deelname aan die stryd vir ons fisiese weerbaarheid, asook vir die geestelike en staatkundige vryheid en voortbestaan.