Vorige Uitgawes

Soek deur  Die Kerkpad


Inhoud

REDAKSIONEEL

HOOFARTIKEL:
Tweërlei Genade

SKRIFOORDENKING:
Na waters waar rus is, lei Hy my heen

AKTUEEL
Die węreldkonferensie teen rassisme

Kleurlinggesin weggewys by APK Erediens

Persoonlike Kapelaan vir Kaapstadse Burgemeester, Peter Marais

Waarheen is die węreld op pad?

Lotery en die algemene sinodalekommissie (ASK) waarheen is die NG Kerk met sy Lidmate op pad?

"God? Geloof in 'n moderne tyd"

Dr Ben du Toit se omstrede uitlatings oor God en die Geloof in ons tyd

NG Kerk se Ring van Heilbron: Standpunt insake die Woord van God

Die historiese werke van Flavius Josephus

Kindernagmaal

KERKLIKE JOERNAAL: 
Katkesasieboekies: "Ken, vertrou en doen"

Bybelvertalingsimposium op 20 - 22 Augustus 2001

Die nuwe Bybelvertaling

Algemene Kerkvergadering NH Kerk 

Ds AH(Andries) Mulder geëmeriteer

OPVOEDING EN ONDERWYS:
Deputate CO (GKSA) reageer op uitsprake van minister van onderwys

KERK, STAAT EN MAATSKAPPY:
Die pad na herstel

PERSRUBRIEK: 
Suid-Afrikaanse handves van menseregte Edel handves? - Watwou!


Piet Breytenbach, Potgietersrus skryf in DIE HERVORMER 1 Julie 2001, oor die nuwe Lieboek

Nogmaals die passiespel in Oberammergau

Ekonomie: Wetenskap van Rentmeesterskap

Huwelik as instelling verval in die weste

Gesprek met die lesers

MEDIESE ETIEK: 
Die Vierde Bede tydens siekte en genesing

INTEKENING

REDAKSIE

Die Kerkpad
"Laat ons wandel in die lig van die Here"
(Jes 2 ; 3 - 5)

Jaargang 5  No 5 September 2001

PERSRUBRIEK

Piet Breytenbach, Potgietersrus skryf in DIE HERVORMER

1 Julie 2001, oor die nuwe Liedboek:

Om te dink dat deur die gebruik van die nuwe sangbundel die jeug meer meelewend en betrokke sal raak, is 'n droom, want die musiek is nie reg nie. Daar moet minstens 'n kitaar, blaasinstrumente en baie tromme in die begeleiding gebruik word.

Ek lees van Paulus waar hy skrywe dat hy nooit iets sal doen wat sy medemens aanstoot sal gee nie. Was dit werklik nodig om só 'n boek in gebruik te neem?

As ek kyk na sekere liedere in dié bundel in ander tale, is ek bevrees dat die lidmate op so 'n manier voorberei word vir gemengde eredienste en daardeur sal baie van ons lid-mate sitkamer-Christene word.

Die waarskuwing is geldig dat ons baie versigtig moet wees as ons opgaan na die huis van die Here en sę die Here vir sy volk: Ek het geen erg aan julle lofliedere nie.

Duidelik wil die volk God beďndruk met hulle sang. Ons is besig om die karakter van die kerk heeltemal te verander. Ek distansieer my heeltemal hiervan en sal seker ook nou maar 'n sitkamer-Christen word.

Om te dink dat deur die gebruik van die nuwe sangbundel die jeug meer meelewend en betrokke sal raak, is 'n droom, want die musiek is nie reg nie. Daar moet minstens 'n kitaar, blaasinstrumente en baie tromme in die begeleiding gebruik word.

Ek lees van Paulus waar hy skrywe dat hy nooit iets sal doen wat sy medemens aanstoot sal gee nie. Was dit werklik nodig om só 'n boek in gebruik te neem?

As ek kyk na sekere liedere in dié bundel in ander tale, is ek bevrees dat die lidmate op so 'n manier voorberei word vir gemengde eredienste en daardeur sal baie van ons lid-mate sitkamer-Christene word.

Die waarskuwing is geldig dat ons baie versigtig moet wees as ons opgaan na die huis van die Here en sę die Here vir sy volk: Ek het geen erg aan julle lofliedere nie.

Duidelik wil die volk God beďndruk met hulle sang. Ons is besig om die karakter van die kerk heeltemal te verander. Ek distansieer my heeltemal hiervan en sal seker ook nou maar 'n sitkamer-Christen word.