BOTHA in Southern Africa

BOEKE NAGEVORS / BOOKS RESEARCHED

|Afstammelinge|                   |Descendants|                

Hierdie boeke is beskikbaar by enige groot naslaanbiblioteek.   Die boeke is verkrygbaar by erkende boekhandelaars.
These books are available at any large reference library.   These books are obtainable from most reputable book wholesalers.

Lys van Boeke / List of Books

Titel / Title Skrywer / Author
1600 - 1900 Pretorius oor drie eeue M.E. Pretorius
400 Leiers in Suid-Afrika oor vier eeue E.A. Venter
A Proper Degree of Terror B. Maclennan
A Research into the History of the Family Bruijns/Bruyns/Bruins/Broens Audrey Eunice Read
A Venter Family History Darrell Hall
Afrikaanse Familiename G.S. Nienaber
Afrikaners in die Vreemde C.J. Scheepers Strydom
Agter die Magalies B.K. de Beer
Blake Families in Suid-Afrika 1820 - 1895 Verona Blake
Boerepioniers van die Sandveld M.H.D. Smith
Botma (Bothma) is my van - Die doen en late van die Bot(h)ma-voorouers aan die Kaap Francois Johannes Botma
British Families in South Africa C. Pama
British Settlers in Natal 1824 - 1857 Various (Compiled by S. O'Byrne Spencer)
British Residents at the Cape 1795 - 1819 Peter Philip
Bydraes tot die Genealogie van ou Afrikaanse Families J. Hoge
Byvoegsel tot Stamvader Dirk Marx en sy Nageslag F.W. Marx
Cape Directory E. Rosenthal
Cape Dutch Houses and Farms C. de Bosdari
Chronology of Namibian History - from pre-historical times to independant Namibia Klaus Dierks
De Afkomst der Boeren H.T. Colenbrander
Der Kulturanteil des Deutschtums am Aufbau des Burenvolkes Werner Schmidt
Dictionary of South African Biography Various
Die Afrikaanssprekende familie Mills van Suid-Afrika J.H.T. Mills
Die Afrikaner-Familienaamboek J.H. Redelinghuys
Die Boere-offisiere van die Tweede Vryheidsoorlog, 1899 - 1902 Jacques Malan
Die Bosmans van Suid-Afrika 1707 - 1965 Sita de Kock
Die Büchner Verhaal Amédée Büchner
Die Cronjès van die Biggarsberg J.H. Langenhoven
Die de Neckers uit Swellendam F.D.R. de Necker
Die de Winnaars van Verliesfontein W.A. Barnard
Die du Plessis Familieboek N.A. Coetzee
Die du Vinage Familie in Suid-Afrika Pieter du Vinage
Die familie Froneman in Suid-Afrika (1771 - 1976) G.F. van L. Froneman
Die familie Goossens Hubertus la Grange Odendaal
Die familie Langenhoven J.H. Langenhoven
Die familie Roux Johannes van der Bijl
Die familie Van der Walt in Suid-Afrika C.M., E.J. & T.S.P. van der Walt
Die Geskiedenis van die Meirings met betrekking tot die Oudtshoornse, Worcesterse en Groningense Families A.J.C. Meiring
Die Grobler-Grobbelaar Geslagsregister Dr. C.L. Grobler
Die Groot Afrikaanse Familienaamboek C. Pama
Die Hattingh-familie in Suid-Afrika W.H.J. Hattingh
Die Heystek Familieboek - Herdenkingsuitgawe N.A. Coetzee
Die Kaapse Patriotte C. Beyers
Die Labuschagnes . . . Waarvandaan en waar het hulle meetsnoere geval ? F.J. Labuschagne
Die Malans van Suid-Afrika H., D.G. & J.D. Malan
Die Myburghs van Suid-Afrika P.A. Myburgh
Die nageslag van Lorenz Rotmann van Ascheberg Hercules Malan
Die nasate van die Rynse Sendelinge in Suid-Afrika Linda Zöllner
Die Neethlings in Suid-Afrika E.M. Neethling
Die Nienabers van Erfdraai G.S. & E.M. Nienaber
Die Nienabers van Suidelike Afrika G.S. & E.M. Nienaber
Die Noordmans van Olievenfontein W.A. Barnard & B.J. Spurdle
Die Ollies 1796 - 1996 (Gedenkboek van die familie Olwage, Olwagen, Oldewage, Ollewage, Ollewagen, Olderwagen in Suid-Afrika, nasate van Detlef Christian Ol(de)wage van Duitsland) Goethe Olwagen & Hennie Ollewagen
Die Protesbeweging van die Transvaalse Afrkaners 1877 - 1880 Prof. Dr. M.C. van Zyl
Die Rautenbach-familie, meer in besonder die nageslag van Georg Frederik Rautenbach (1798 - 1876) Verskeie / Various
Die Retief-familie in Suid-Afrika Dr. P.J. Retief
Die Sauermans van Suid-Afrika Maans Kemp
Die Smuts-familie van die Swartland P.J. Smuts
Die Stamouers Coetzee en Nageslagte N.A. Coetzee
Die van Aardts van Chrissiesmeer - 'n Gedenkboek Pieter van Aardt
Die van Deventer-familiekroniek Johannes Cornelis van Deventer
Die van Schalkwyks van die Nieuweveld - Die voor- en nageslag van Dirk Jacobus Van Schalkwyk, de Oude (1787 - 1861) Ockert Malan
Die Van Zyl-familie in Suid-Afrika Prof. D.J. van Zyl
Die Viljoen-familieregister Prof. H.C. Viljoen
Een Familie - Kroniek en Geslagsregister van die familie Steenberg, Steinberg, Steijnberg, Steynberg, Steynbergh en Steynburg Lieselore Steynberg
Els - nageslag van Cornelis Wilhelmus Els, gebore 18-9-1793 Quarta Pretorius
Encyclopaedia Britannica Verskeie / Various
Encyclopaedia of Southern Africa E. Rosenthal
Familia Dommisse in Suid-Afrika Jan Dommisse
Familia Raubenheimer Denis Raubenheimer
Familia van die Olifantshoek-kontrei Karel Landman Voortrekkermonumentkommittee
Familiegeskiedenis en Geslagsregister - Carel Gustavus Erasmus Jannie Erasmus
Families, Familiename en Familiewapens J.A. Heese, G.S. Nienaber & C. Pama
Familiestamboom du Preez - verwysende na die familielyn Ockert Michiel du Preez Zacharias Swanepoel
Gedenkboek oor die Familie Kritzinger S.J. Kritzinger
Genealogie Vermaak N. Vermaak
Genealogieë van die Afrikaner Families in Natal B. Cilliers
Genealogies of  Old South African Families C.C. de Villiers & C. Pama
Genealogies of  Otto Families Vince J.D. Otto
General Louis Botha - A Biography Johannes Meintjes
Geslagsregister - Coertse, Coertsen, Coertze en Coertzen Prof. dr. P.J. Coertze
Geslagsregister De Bruyn - De Bruin - Du Bruyn G.F.C. de Bruyn
Geslagsregister van die Badenhorst-familie in Suid-Afrika F.J. & M.J. Badenhorst
Geslagsregister van die broers Joost en Burgert van Dyk J.H. van Dyk
Geslagsregister van die familie Bruwer Fayers Marie Williams & Linda Zöllner
Geslagsregister van die familie Swart in Suid-Afrika Prof. Dr. C.G.S. de Villiers
Geslagsregister van Hans Jürgen Linde J.C. Linde
Geslagsregister van J.M. van der Merwe en A.G. Lindeque Ds. W.P. van der Merwe
Geslagsregisters van ou Kaapse families C.C. de Villiers & C. Pama
Handleiding vir Genealogiese Navorsing in Suid-Afrika R.T.J. Lombard
Henning, 'n Geslagsregister O.J. Henning
Herkoms en Genealogie van enkele Schoemansdalse Families J. van den Bos
Hugenotebloed in ons Are J.G. le Roux
Jacob Phillipus Mare, 1823 - 1900, Sy herkoms en Familie Jan Lion-Cachet
Kalm maar Koppig - Die Familie Boje an aanverwante Families J.G. Boje
Middleton en sy Mense W.A. Muller
Nordinstamregister Villebois A. van der Spuy
Ons Familie Gert Jacobus Kok
Ons Halfeeu in Angola (1880 - 1928) P.J. van der Merwe
Ons Kemps Maans Kemp
Oorsprong en Betekenis van Nederlandse en Duitse Familiename J.D.A. Krige
Orlandini - 'n Familiegeskiedenis Anna Cloete
Pretorius oor drie eeue M.E. Pretorius
Slagtersnek en sy Mense J.A. Heese
Slaves and Free Blacks at the Cape A.J. Böeseken
Some Frontier Families Ian Mitford-Barberton & Violet White
South African Genealogies J.A. Heese & R.T.J. Lombard
South African Surnames E. Rosenthal
Stamboom - Knoesen/Knoetzen - Family Tree Riaan L. Knoesen
Stamboom van Gerrit van Vuren J.P.J. van Vuren
Stamregister van die Familie Bodenstein P.J. Coertze
Stamregister van die Familie van der Walt - Geskiedenis en Genealogie 1727 - 1998 A.J. & C.M. van der Walt
Stamregister van die Suid-Afrikaanse Volk Dr. D.F. du T. Malherbe
Stamvader Dirk Marx en sy Nageslag F.W. Marx
Stamvader Ignatius Ferreira en sy Naverwante O.J.O. Ferreira
Suid-Afrikaanse Biografiese Woordeboek Verskeie
Suid-Afrikaanse Geslagregisters J.A. Heese & R.T.J. Lombard
The Boshoff Family Diane Scogings
The Heidelbergers of the Boer War Ian Uys
The Kriek family in South Africa Deborah & Margaret Cuthbert
The Old Houses of the Cape Hans Fransen & Dr. Mary Cook
The Secluded Valley A. Böeseken & M. Cairns
The Story of Melsetter Shirley Sinclair
The Voortrekkers - The Story of the Great Trek and the making of South Africa . . . Johannes Meintjes
Uys Familie Register J.R. Uys
Van der Bijl / 1667 - 1967 - Geslagsregister / Genealogy J. van der Bijl
Van Erfurt na die Kaap - Grepe uit die Geskiedenis van die Beyers-Familie Annie Hofmeyr & Johannes van der Bijl
Van Lingen Stamregister Janet Melville
Van Reenen, Van Renen, Vanrenen Familie/Family 1722 - 1994 J.D. van Renen
Van Riga tot Drakenstein Riël Haumann
Viva Os Boers O.J.O. Ferreira
Voortrekkers van Suidwes Dr. Gustav S. Preller
Voortrekkerstamouers 1835 - 1845 J. C. Visagie