BOTHA in Suidelike Afrika

NAVORSING IDEES

TUISBLAD
MENSE & GESKIEDENIS | Oorsprong | Vroeë Geskiedenis in SA | Afstammelinge | Belangrike Bothas | Voorouers |
AFSTAMMING IN ANDER LANDE | Skandinawië | Transylvania | Skotland | Nederland | Amerika |
BOTHA POTPOURRI | Familiewapen | Botha Bond | Besonderse Benamings |
ALGEMENE INLIGTING | Eie Navorsing | Navorsing Idees | Skakels | Internetbladsy Samestelling |

'n Paar navorsing idees wat behulpsaam kan wees met die opsporing van familie.


DOOPGETUIES
Peetouers en ander getuies wat by die doop aangeteken is.
Dit was die gebruik by Afrikaner families om heelwat getuies te laat inskryf in die doopregister as getuies by die doop. Tot soveel as agt name verskyn in die doopregisters. Hierdie mense was gewoonlik familie op een of ander manier; hulle kon ouers, broers, susters of skoonfamilie gewees het. Wanneer 'n naam in 'n register gevind word is dit net so belangrik om die doopgetuies se name neer te skryf aangesien hulle addisionele leidrade is om die persoon se familie verband te bevestig en is sodoende amper net so belangrik soos die ouers se name.


BENAMING STELSEL
Suid Afrika se naam stelsel vir hulle kinders.
Wanneer 'n mens na die ouers van 'n persoon soek is dit handig om die name te hê van al die kinders. Die benaming van die kinders het dieselfde patroon gevolg met min uitsonderings:

Eerste seun - vernoem na die oupa aan vaderskant
Tweede seun - vernoem na die oupa aan moederskant
Derde seun - vernoem na die vader
Eerste dogter - vernoem na die ouma aan moederskant
Tweede dogter - vernoem na die ouma aan vaderskant
Derde dogter - vernoem na die moeder
Vanaf die vierde seun en dogter - Gewoonlik vernoem na broers en susters om die beurt

OPGAAFROLLE
Belasting en sensus opnames voltooi in die Kaap Provinsie voor 1900.
Die opgaafrolle was voltooi om die belasting te bereken wat aan die Regering van die dag verskuldig was. Dit het ook as sensusrolle gedien en het sekere inligting bevat aangaande die familie, hul area van verblyf en hul bates. In baie gevalle word die vader se naam weergegee as bv. Frederik Willem-Zn, wat dan aandui dat Frederik die seun van Willem is. Die opgaafrolle is dus 'n verdere hulpmiddel in die soektog na 'n mens se voorouers.Stuur asseblief enige inligting, kommentaar of voorstelle aan die adresse soos aangetoon op die TUISBLAD.

Datum Laas Opdateer: 16 Augustus 1999
Datum Oorspronklik Gepubliseer: 15 Augustus 1999

Kopiereg - Eerstens, die nodige erkenning word gegee vanwaar inligting verkry is. Indien enige persoon beswaar het oor die inhoud wat op hierdie bladsye aangetoon is, moet hy asseblief in verbinding tree met die skrywer. Tweedens, magtiging word verleen aan enigeen om die inligting op die bladsye te gebruik vir nie-winsgwende oogmerke.