BOTHA in Suidelike Afrika

EIE FAMILIE NAVORSING

TUISBLAD
MENSE & GESKIEDENIS | Oorsprong | Vroeë Geskiedenis in SA | Afstammelinge | Belangrike Bothas | Voorouers |
AFSTAMMING IN ANDER LANDE | Skandinawië | Transylvania | Skotland | Nederland | Amerika |
BOTHA POTPOURRI | Familiewapen | Botha Bond | Besonderse Benamings |
ALGEMENE INLIGTING | Eie Navorsing | Navorsing Idees | Skakels | Internetbladsy Samestelling |

Daar is gemiddeld een e-pos per maand van mense wat my nader om te vra hoe doen 'n mens familie navorsing.

Ek verwys graag mense dus na die volgende web adres toe waar hulle geholpe kan raak:

         Genealogiese Instituut van Suid-Afrika - Hulpbronne - Vir BeginnersStuur asseblief enige inligting, kommentaar of voorstelle aan die adresse soos aangetoon op die TUISBLAD.

Datum Laas Opdateer: 28 Junie 2000
Datum Oorspronklik Gepubliseer: 28 Junie 2000

Kopiereg - Eerstens, die nodige erkenning word gegee vanwaar inligting verkry is. Indien enige persoon beswaar het oor die inhoud wat op hierdie bladsye aangetoon is, moet hy asseblief in verbinding tree met die skrywer. Tweedens, magtiging word verleen aan enigeen om die inligting op die bladsye te gebruik vir nie-winsgwende oogmerke.