BOTHA in Suidelike Afrika

BOTHAs VAN BELANG IN DIE GESKIEDENIS

TUISBLAD
MENSE & GESKIEDENIS | Oorsprong | Vroeë Geskiedenis in SA | Afstammelinge | Belangrike Bothas | Voorouers |
AFSTAMMING IN ANDER LANDE | Skandinawië | Transylvania | Skotland | Nederland | Amerika |
BOTHA POTPOURRI | Familiewapen | Botha Bond | Besonderse Benamings |
ALGEMENE INLIGTING | Eie Navorsing | Navorsing Idees | Skakels | Internetbladsy Samestelling |


DIE BEROEMDES EN BERUGTES   -   Lys in alfabetiese volgorde en 'n kort beskrywende paragraaf.

C.G. Botha
Hoof Argivaris van die Unie van SA
Colin Graham Botha *18830815 Knysna, "†"19730201; Hoof Argivaris van die Unie van SA; eerste Groot Meester van die Vry Messelaars in SA; bekend as kolonel Graham Botha, bevelvoerende offisier van die "Duke of Edinburgh's Own Rifles"; drie maal getroud; 2 seuns en 'n dogter
SA Genealogiese Verwysing  -  a2b2c10d7

General Louis Botha
Boere Oorlog leier and Eerste Minister
Louis Botha *18620927 distrik Greytown Natal, ~18630705 Greytown, "†"19190826; Boere Generaal; 1910 Eerste Premier van die Unie van Suid Afrika; x 18861213 Annie Frances Bland EMMETT (dv John Cheere EMMETT & Helen Laetitia BLAND 3 seuns, 2 dogters)
SA Genealogiese Verwysing  -  a1b1c7d2e3f1g2h9

PW Botha
SA Staatspresident (1984-1989)
Pieter Willem Botha *19160112 Paul Roux, Eerste Minister (1978-1984) en eerste uitvoerende Staatspresident (1984-1989) van Suid Afrika x 19430313 Elize ROUSSOUW
SA Genealogiese Verwysing  -  a1b1c7d4e10f5g1h3i5Stuur asseblief enige inligting, kommentaar of voorstelle aan die adresse soos aangetoon op die TUISBLAD.

Datum Laas Opdateer: 16 Augustus 1999
Datum Oorspronklik Gepubliseer: 15 Augustus 1999

Kopiereg - Eerstens, die nodige erkenning word gegee vanwaar inligting verkry is. Indien enige persoon beswaar het oor die inhoud wat op hierdie bladsye aangetoon is, moet hy asseblief in verbinding tree met die skrywer. Tweedens, magtiging word verleen aan enigeen om die inligting op die bladsye te gebruik vir nie-winsgwende oogmerke.