BOTHA in Suidelike Afrika

FAMILIEWAPEN

TUISBLAD
MENSE & GESKIEDENIS | Oorsprong | Vroeë Geskiedenis in SA | Afstammelinge | Belangrike Bothas | Voorouers |
AFSTAMMING IN ANDER LANDE | Skandinawië | Transylvania | Skotland | Nederland | Amerika |
BOTHA POTPOURRI | Familiewapen | Botha Bond | Besonderse Benamings |
ALGEMENE INLIGTING | Eie Navorsing | Navorsing Idees | Skakels | Internetbladsy Samestelling |

Die BOTHA van in Suid Afrika kom van twee stamvaders af. Die eerste stamvader, Friedrich Both, het van Duitsland af gekom, terwyl die tweede, Samuel Friedrich Bode, alhoewel hy van Duitsland af gekom het, volgens oorlewering van Franse afkoms is.

Die wapenskild van beide Bothas verskil en net die een vir Friedrich Both word hieronder aangetoon.

Volgens Heraldiese Reëls behoort elke persoon sy eie skild te hê. 'n Kind sal sy skild opmaak deur die van sy ouers te kombineer en sal dit verder versterk deur sy eie ondervindinge. Dit volg dus dat geen twee persone dieselfde skild kan hê nie.

Wat ons dus nou in Suid Afrika het, is 'n "groep" skild.


FRIEDRICH BOTH

Friedrich Both is gebore op 4 Maart 1653 in Wangenheim, omtrent 8 kilometers (5 myl) noord-wes van Gotha (50.57° Breedtegraad, 10.41° Lengtegraad), in die Provinsie van Thuringia in die graafskap van Saxe-Coburg-Gotha (verwys Oorsprong - Landkaarte en Kort Geskiedenis).

Wapen: In silwer 'n swart adelaar met bek en pote van goud, op elke vlerk belaai met 'n swart voël. Dit is ontwerp in 1945.

Wapenskild
Verwys Die Groot Afrikaanse Familienaamboek onder Boeke Nagevors.

Die bostaande en 'n alternatief word ook gewys deur GISA op hulle webwerf:

Wapenskild
Verwys Suid-Afrikaanse Familiewapens.
SAMUEL FRIEDRICH BODE

Samuel Friedrich Bode is in 1730 in Lüneburg (53.15° Breedtegraad, 10.23° Lengtegraad), Duitsland gebore (verwys Oorsprong - Landkaarte en Kort Geskiedenis).

Daar is geen wapenskild aangetoon vir Samuel Friedrich Bode nie. Een van sy afstammelinge, Colin Graham Botha, Hoof Argivaris van die Unie van Suid Afrika, het 'n wapenskild geregistreer wat net deur sy afstammelinge gebruik mag word.Stuur asseblief enige inligting, kommentaar of voorstelle aan die adresse soos aangetoon op die TUISBLAD.

Datum Laas Opdateer: 16 Augustus 1999
Datum Oorspronklik Gepubliseer: 15 Augustus 1999

Kopiereg - Eerstens, die nodige erkenning word gegee vanwaar inligting verkry is. Indien enige persoon beswaar het oor die inhoud wat op hierdie bladsye aangetoon is, moet hy asseblief in verbinding tree met die skrywer. Tweedens, magtiging word verleen aan enigeen om die inligting op die bladsye te gebruik vir nie-winsgwende oogmerke.