BOTHA in Suidelike Afrika

BOTHA BOND IN SUID AFRIKA

TUISBLAD
MENSE & GESKIEDENIS | Oorsprong | Vroeë Geskiedenis in SA | Afstammelinge | Belangrike Bothas | Voorouers |
AFSTAMMING IN ANDER LANDE | Skandinawië | Transylvania | Skotland | Nederland | Amerika |
BOTHA POTPOURRI | Familiewapen | Botha Bond | Besonderse Benamings |
ALGEMENE INLIGTING | Eie Navorsing | Navorsing Idees | Skakels | Internetbladsy Samestelling |

Is hierdie 'n moontlike begin van 'n familie bond ?

Na my wete is daar geen amptelike Botha familie organisasie in Suid Afrika nie. Ek weet ook nie of daar 'n nodigheid of bestaansreg vir so 'n organisasie is nie.

Ek sou verwag dat so 'n organisasie die volgende doelwitte sou hê:

1. Organisasie of beheer van die Familie Genealogie.
2. Organisasie of beheer van die Familie Geskiedenis.
3. Hantering van Familie byeenkomste
4. Enige ander sake wat so 'n liggaam na omsien.
Indien so 'n liggaam bestaan, kan enige persoon my asseblief daarvan in kennis stel.

Indien daar enige belangstelling is in die daarstelling van so 'n vereniging, kan u my asseblief in kennis stel by enige van die adresse hieronder aangetoon.Stuur asseblief enige inligting, kommentaar of voorstelle aan die adresse soos aangetoon op die TUISBLAD.

Datum Laas Opdateer: 16 Augustus 1999
Datum Oorspronklik Gepubliseer: 15 Augustus 1999

Kopiereg - Eerstens, die nodige erkenning word gegee vanwaar inligting verkry is. Indien enige persoon beswaar het oor die inhoud wat op hierdie bladsye aangetoon is, moet hy asseblief in verbinding tree met die skrywer. Tweedens, magtiging word verleen aan enigeen om die inligting op die bladsye te gebruik vir nie-winsgwende oogmerke.