BOTHA in Suidelike Afrika

VOOROUERS VAN STAMVADERS

TUISBLAD
MENSE & GESKIEDENIS | Oorsprong | Vroeë Geskiedenis in SA | Afstammelinge | Belangrike Bothas | Voorouers |
AFSTAMMING IN ANDER LANDE | Skandinawië | Transylvania | Skotland | Nederland | Amerika |
BOTHA POTPOURRI | Familiewapen | Botha Bond | Besonderse Benamings |
ALGEMENE INLIGTING | Eie Navorsing | Navorsing Idees | Skakels | Internetbladsy Samestelling |

Die BOTHA van in Suid Afrika kom van twee stamvaders af.

Die eerste stamvader, Friedrich Both, het van Duitsland af gekom, terwyl die tweede, Samuel Friedrich Bode, alhoewel hy van Duitsland af gekom het, volgens oorlewering van Franse afkoms is.

FRIEDRICH BOTH * 4 March 1653

Geslag
No
Naam
Gebore
Plek van Geboorte Datum van Dood Plek van Afsterwe
Stamvader
1
Friedrich BOTH
4 Maart 1653
Wangenheim, Duitsland Suid Afrika
I. Geslag
2
Michael BOTH
c. 1625
3
Susanna SAULUS
c. 1630
II. Geslag
4
Hans BOTH
c. 1600
c. Nov. 1642
Breitenfeld
5
WORKING ON IT
6
Hans SAULUS
c. 1610
7
WORKING ON IT
III. Geslag
8
WORKING ON IT
Notas:
1.
Op dieselfde dag gedoop in die Lutherse geloof.
2 & 3.
Getroud op 24 Februarie 1648 in die Lutherse Kerk te Wangenheim.
4.
Besit 'n 4.5 Hufen plaas (omtrent 100 morg) te Westhausen, 4.5 km. oos van Wangenheim. Hy het die adelike familie te Wangenheim met perde vir hulle koetse voorsien. Hy het 'n hoeveelheid staljongens gehad wat vir hom gewerk het.
6.
Inwoner van Wangenheim volgens die Trouregister van Wangenheim (1648).
Algemeen.
Op soek na 'n dorp ongeveer 20 km. suid van Leipzig met die ou naam van Botha, wat huidiglik Rötha of Rütha heet. Indien enige persoon oor enige inligting beskik, sal hulle dit asseblief ook met die skrywer deel.SAMUEL FRIEDRICH BODE * c. 1730

Geslag
No
Naam
Gebore
Plek van Geboorte Datum van Dood Plek van Afsterwe
Stamvader
1
Samuel Friedrich BODE
c. 1730
Lüneburg, Duitsland 20 Julie 1791 Suid Afrika
I. Geslag
WORKING ON IT
Notas:
1.
Verlaat Hannover in 1766 om na Amsterdam te gaan om by die HOIK aan te sluit.
Algemeen. Volgens oorlewering het die familie verhuis vanaf Frankryk (as Hugenote) moontlik na Holland toe en daarna na Duitsland toe. Hulle van het verander van Boudier (Frans) na Boodjee (Nederlands) na Bode (Duits) en finaal na Botha (Suid Afrika).Stuur asseblief enige inligting, kommentaar of voorstelle aan die adresse soos aangetoon op die TUISBLAD.

Datum Laas Opdateer: 28 Junie 2000
Datum Oorspronklik Gepubliseer: 15 Augustus 1999

Kopiereg - Eerstens, die nodige erkenning word gegee vanwaar inligting verkry is. Indien enige persoon beswaar het oor die inhoud wat op hierdie bladsye aangetoon is, moet hy asseblief in verbinding tree met die skrywer. Tweedens, magtiging word verleen aan enigeen om die inligting op die bladsye te gebruik vir nie-winsgwende oogmerke.